administravimas

administravimas
administravimas statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrai naudojamiems objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal paskirtį užtikrinti. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=224599&Condition2= atitikmenys: angl. administration vok. Verwaltung rus. администрирование šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 3 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-94)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • administravimas — administrãvimas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • administravimas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Organizacijos vadybos taisyklių ir procedūrų, reikalingų pavestoms užduotims vykdyti, rengimas ir įdiegimas. atitikmenys: angl. administration pranc. administration šaltinis NATO standartizacijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administravimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karinių reikalų, išskyrus taktiką ir strategiją, tvarkymas ir organizavimas visų pirma logistikos ir personalo srityse. atitikmenys: angl. administration pranc. administration et logistique …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • administravimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vidinis karinių dalinių tvarkymas. atitikmenys: angl. administration pranc. administration …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • administravimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sistemos arba organizacijos valdymas vadovaujantis aukštesniųjų institucijų išleistais teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais. Valdant paskirstomos pareigos, vykdoma kontrolė, atliekamas veiklos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • administravimas — administrãvimas sm. (1) rš → administruoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešasis administravimas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, ratifikuotų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešosios paslaugos teikimo administravimas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Viešojo administravimo subjektų veikla – viešųjų paslaugų teikimo taisyklių ir režimo nustatymas, viešųjų įstaigų steigimas arba leidimų teikti viešąsias paslaugas išdavimas kitiems… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus administravimas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • skolų administravimas — statusas Aprobuotas sritis turtas apibrėžtis Paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas pagal pavedimo sutartį su Finansų ministerija; iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų komercinių bankų perimtų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”